ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ارزن ارزن محلی شیراز (فروش)واریته: ارزن محلی
اصالت: شیراز
نام اصلي: ارزن
واحد اندازه گيري: تن
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 30 کیلوگرم
با وزن کل: 30 کیلوگرم
رطوبت بسته بندی: 0درصد
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
وزن بسته بندی ثالثویه: 30 کیلوگرم
ابعاد کف بسته: 600*800میلیمتر
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10
دوره فراهم آوري: سالينه
حداقل ميزان سفارش: 1
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 100000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 25درصد
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


ارزن ارزن محلی شیراز با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 30 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 30 کیلوگرمی تحویل/تولید سالينه حداقل سفارش 1 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
محمدرضا زارع
+989177296075
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!