ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ریحان اصفهان بنفش تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 250 (فروش)اصالت: اصفهان
نام اصلي: ریحان
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
رنگ پوست: بنفش
رنگ گوشت: بنفش
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): نايلون
ظرفيت قابل فراهم آوري: 250
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 250
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 1 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 70000
به: ريال ايران
درصد تخفيف: 20درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 1(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: کشورهاي قفقاز


ریحان اصفهان بنفش بنفش تازه با بسته بندی نايلونی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 250 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
سعید غلامی
+989121723086
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!