ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ارزن اوکراینی کیسه ای وزن کل 40000 کیلوگرم (فروش)واریته: اوکراینی
اصالت: سبزوار
نام اصلي: ارزن
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): کیسه
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
با وزن کل: 40000 کیلوگرم
محل کنوني محصول: مزرعه/انبار
زمان تحويل: 1 هفته
قيمت در محل توليد/نگهداري: 90000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 20 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 30روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 30درصد
تا: 30
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 5(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: حاشيه خليج فارس


ارزن اوکراینی سبزوار کیسه ای با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن کل 40000 کیلوگرم تحویل 1 هفته پس از سفارش

اطلاعات تماس
مسلم نوروزی
+989153352785
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!