ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ارزن ارزن ریز اراک رودبار تفرش وزن 50 کیلوگرمی حداقل سفارش 10000 (فروش)واریته: ارزن ریز اراک
اصالت: رودبار تفرش
نام اصلي: ارزن
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
با وزن خالص: 10000 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
وزن بسته بندی ثالثویه: 50 کیلوگرم
ابعاد کف بسته: 400*300میلیمتر
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: سالينه
حداقل ميزان سفارش: 10000
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 2 هفته
آغاز فصل عرضه: مهر
به مدت (دوره عرضه): 30روز
زمان مصرف: نامحدود
قيمت در محل توليد/نگهداري: 15000
به: تومان ایران
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 20درصد
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 100(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


ارزن ارزن ریز اراک رودبار تفرش با ماندگاری نامحدود با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن خالص 10000 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 50 کیلوگرمی تحویل/تولید سالينه حداقل سفارش 10000 تحویل 2 هفته پس از سفارش پیش فروش 30 روزه

اطلاعات تماس
علی افشاری
+989121531171
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!