ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

سرکه سیب سرکه سیب درگز (فروش)واریته: سرکه سیب
اصالت: درگز
نام اصلي: سیب
عمليات بيولوژيکي: سرکه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري پلاستيکي
با وزن خالص: 1 کیلوگرم
وزن بسته بندی ثالثویه: 1 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: سالينه
حداقل ميزان سفارش: 2000
محل کنوني محصول: کارگاه خانگي
زمان تحويل: 1 هفته
آغاز فصل عرضه: مرداد
تاریخ تولید: 1395
به مدت (دوره عرضه): 45روز
مناسب ترين دماي نگهداري: -18درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 730 روز (2 سال)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 90000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 20 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 20درصد
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 2(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 10 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: عراق و کشورهاي عربي مديترانه


سرکه سیب سرکه سیب درگز با ماندگاری 2 سال دمای نگاهداشت -18 (درجه سانتیگراد) تولید 1395 با بسته بندی بطري پلاستيکي وزن خالص 1 کیلوگرم وزن 1 کیلوگرمی تحویل/تولید سالينه حداقل سفارش 2000 تحویل 1 هفته پس از سفارش پیش فروش 45 روزه

اطلاعات تماس
جواد محمودی
+989355316815
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!