ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

موز موز تازه دیررس وزن کل 15000 کیلوگرم (فروش)واریته: موز
اصالت: بندر عباس
نام اصلي: موز
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
نوع ميوه: دیررس
رنگ پوست: زرد
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): پاکت مقوایی
با وزن خالص: 13000 گرم
با وزن کل: 15000 گرم
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کارتن
با وزن خالص: 13000 کیلوگرم
با وزن کل: 15000 کیلوگرم
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 10000
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 ماه
آغاز فصل عرضه: اسفند
به مدت (دوره عرضه): 30روز
به: درهم امارات
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 30
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


موز موز بندر عباس زرد تازه دیررس وزن خالص 13000 گرمی وزن کل بسته 15000 گرم پاکت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کارتن وزن خالص 13000 کیلوگرم وزن کل 15000 کیلوگرم تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 10000 تحویل 1 ماه پس از سفارش پیش فروش 30 روزه

اطلاعات تماس
حمیدرضا علی نجات
+989171111561
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!