ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انگور شاهانی شیراز (فروش)واریته: شاهانی
اصالت: شیراز
نام اصلي: انگور
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
رنگ پوست: سياه
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): سبد پلاستيکي
با وزن خالص: 9.5 گرم
با وزن کل: 10 گرم
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 1 روز
آغاز فصل عرضه: شهریور
به مدت (دوره عرضه): 30روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 50000
به: ريال ايران
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تغييرات قيمت: افزايش
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
انتخاب بازار هدف: روسيه و بلاروس


انگور شاهانی شیراز سياه تازه وزن خالص 9.5 گرمی وزن کل بسته 10 گرم در سبد پلاستيکي تحویل 1 روز پس از سفارش پیش فروش 30 روزه

اطلاعات تماس
جواد زارع
+989171270531
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!