ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

آب انار شهرضا طبیعی حجم 20 لیتر (فروش)واریته: انار شهرضا
اصالت: شهرضا
نام اصلي: انار
عمليات بيولوژيکي: آب
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
گازدار به صورت: فرآيند شيميايي (طبیعی)
تولید: طبیعی (برچین ماشيني)
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): فله
با وزن خالص: 20000 گرم
با وزن کل: 20000 گرم
با حجم بسته: 20 لیتر
قيمت در محل توليد/نگهداري: 11000
به: تومان ایران
روش پرداخت: پول نقد


آب انار انار شهرضا شهرضا با گاز طبیعی طبیعی (برچین ماشيني) برداشت شده طبیعی حجم 20 لیتر وزن خالص 20000 گرمی وزن کل بسته 20000 گرم فله

اطلاعات تماس
مهدی نصیری
+989132758554
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!