ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ماست ترش کشک محلی گوسفندی آفتاب خشک شده (فروش)واریته: کشک محلی گوسفندی
اصالت: شیروان
نام اصلي: ماست
نگهداري: خشک شده زیر آفتاب
مزه: ترش
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
نوع سرو مصرف کننده: سوپ
بو: معطر و خوش‌بو
ظرفيت قابل فراهم آوري: 500
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 500
محل کنوني محصول: کارگاه خانگي
زمان تحويل: 1 هفته
تاریخ تولید: 1395
قيمت در محل توليد/نگهداري: 25000
به: تومان ایران
درصد تخفيف: 5درصد
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 35
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


سوپ ماست ترش کشک محلی گوسفندی شیروان معطر آفتاب خشک شده تولید 1395 تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 500 تحویل 1 هفته پس از سفارش

اطلاعات تماس
بهزاد براتزاده
+989391268831
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!