ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

کشک شور محلی ساری خشک (فروش)واریته: محلی
اصالت: ساری
نام اصلي: کشک
نگهداري: خشک شده
مزه: شور
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
موارد خاص مصرف: انرژی زا
قيمت در محل توليد/نگهداري: 140000
به: ريال ايران
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 10(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


کشک شور محلی ساری خشک مخصوص انرژی زا

اطلاعات تماس
محمد اطهری نیا
+989304887226
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!