ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انگور ریش بابا شیراز کوار تازه کم دانه (فروش)واریته: ریش بابا
اصالت: شیراز کوار
نام اصلي: انگور
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
دانه: کم دانه
رنگ پوست: زرد
نوع بسته بندی: بسته بندی لوکس
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): سبد پلاستيکي
با وزن خالص: 5 کیلوگرم
با وزن کل: 5 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): جعبه
ظرفيت قابل فراهم آوري: 1000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 1000
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: مهر
به مدت (دوره عرضه): 45روز
مناسب ترين دماي نگهداري: -9درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 1 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 1000
به: تومان ایران
زمان اعتبار قيمت: 60روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 5درصد
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 100(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


انگور ریش بابا شیراز کوار زرد تازه کم دانه با ماندگاری 1 روز دمای نگاهداشت -9 (درجه سانتیگراد) با بسته بندی عمده/خرده فروشی سبد پلاستيکي وزن خالص 5 کیلوگرم وزن کل 5 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری جعبه ای تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 1000 تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 45 روزه

اطلاعات تماس
مسلم فرودی
+989397123716
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!