ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انگور ریش بابا kavar زرد تازه (فروش)واریته: ریش بابا
اصالت: kavar
نام اصلي: انگور
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
دانه: بدون دانه
رنگ پوست: زرد
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): سبد پلاستيکي
نوع بسته بندی: بسته بندی لوکس
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): سبد پلاستيکي
ظرفيت قابل فراهم آوري: 100000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 800000
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: شهریور
به مدت (دوره عرضه): 60روز
زمان مصرف: 6 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 1300
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
درصد تخفيف: 5درصد
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


انگور ریش بابا kavar زرد تازه بدون دانه با ماندگاری 6 روز در سبد پلاستيکي با بسته بندی عمده/خرده فروشی سبد پلاستيکي تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 800000 تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 60 روزه

اطلاعات تماس
محمد امین صفری
+989179801200
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!