ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

یولاف یولاف یا جو دو سر درجه یک (فروش)واریته: یولاف یا جو دو سر
اصالت: استان اصفهان، شهرضا
نام اصلي: یولاف
عمليات مکانيکي: دانه شده
بخش: بذر
واحد اندازه گيري: تن
مشخصه ظاهري: سخت
درجه: 1
رنگ پوست: زرد
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 2000 کیلوگرم
با وزن کل: 30 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 2
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 70
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


بذر یولاف یولاف یا جو دو سر استان اصفهان، شهرضا زرد دانه شده درجه یک سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 2000 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم

اطلاعات تماس
لیلا قدرتی
+989305519534
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!