ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

یولاف جو دو سر یا یولاف سخت (فروش)واریته: جو دو سر یا یولاف
اصالت: استان اصفهان، شهرضا
نام اصلي: یولاف
واحد اندازه گيري: تن
مشخصه ظاهري: سخت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 30 کیلوگرم
با وزن کل: 30 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
ظرفيت قابل فراهم آوري: 2
حداقل ميزان سفارش: 2
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: تماس گرفته شود
آغاز فصل عرضه: مرداد
به: تومان ایران
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


یولاف جو دو سر یا یولاف استان اصفهان، شهرضا سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 30 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای حداقل سفارش 2 تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
لیلا قدرتی
+989305519534
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!