ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

آب آب معدنی طبیعی تحویل/تولید روزانه (فروش)واریته: آب معدنی
اصالت: رودسر
نام اصلي: آب
عمليات بيولوژيکي:
واحد اندازه گيري: تن
گازدار به صورت: فرآيند شيميايي (طبیعی)
تولید: طبیعی (برچین ماشيني)
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري پلاستيکي
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): جعبه پلاستیکی
ظرفيت قابل فراهم آوري: 1000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 500
محل کنوني محصول: کارخانه
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: مرداد
تاریخ تولید: 1395
به مدت (دوره عرضه): 180روز
مناسب ترين دماي نگهداري: -20درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 300 روز (10 ماه)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 160
به: تومان ایران
درصد تخفيف: 20درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 100(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 30 روز (1 ماه)
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: حاشيه خليج فارس


آب آب معدنی رودسر با گاز طبیعی طبیعی (برچین ماشيني) برداشت شده طبیعی با ماندگاری 10 ماه دمای نگاهداشت -20 (درجه سانتیگراد) تولید 1395 با بسته بندی بطري پلاستيکي با بسته بندی عمده/خرده فروشی جعبه پلاستیکی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 500 تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 180 روزه

اطلاعات تماس
ساسان صالحی
+989121062341
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!