ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

زیتون کنسروآلیا تازه (فروش)واریته: کنسروآلیا
اصالت: طارم
نام اصلي: زیتون
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: تن
رنگ پوست: سبز
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري شيشه
با وزن خالص: 1000 گرم
نوع بسته بندی: عرضه بدون بسته بندی و فله
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
با وزن خالص: 180 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): بشکه
وزن بسته بندی ثالثویه: 180 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 20
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 2
محل کنوني محصول: کارگاه خانگي
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1395
به مدت (دوره عرضه): 30روز
مناسب ترين دماي نگهداري: 20درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 365 روز (1 سال)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 11000000
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 30 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تغييرات قيمت: کاهش
درصد تخفيف: 5درصد
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 80
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: عراق و کشورهاي عربي مديترانه


زیتون کنسروآلیا طارم سبز تازه با ماندگاری 1 سال دمای نگاهداشت 20 (درجه سانتیگراد) تولید 1395 وزن خالص 1000 گرمی با بسته بندی بطري شيشه با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن خالص 180 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری در بشکه وزن 180 کیلوگرمی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 2 تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 30 روزه

اطلاعات تماس
علی محمد محمدی
+989104325579
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!