ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

کینوا تهران سبز ارگانیک برداشت شده بدون پوست دوم (فروش)واریته: تهران
اصالت: تهران
نام اصلي: کینوا
عمليات مکانيکي: دانه شده
نگهداري: خشک شده
واحد اندازه گيري: تن
تولید: ارگانیک
روش کنترل کيفي: دستي
پوست: بدون پوست دوم
درجه: 1
سايز: AAA(درشت)
رنگ پوست: سبز
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


کینوا تهران تهران سبز دانه شده درجه یک سایز درشت خشک ارگانیک برداشت شده دستي کنترل کیفی شده بدون پوست دوم

اطلاعات تماس
حسين بهوندي
+989123938836
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!