ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انبه انبه چته و انبه چوسه پاکستان سبز تازه (فروش)واریته: انبه چته و انبه چوسه
اصالت: پاکستان
نام اصلي: انبه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
شکل ظاهري: بیضوی
رنگ پوست: سبز
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): جعبه چوبی
حداقل ميزان سفارش: 300
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 روز
زمان مصرف: 2 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 6000
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 5روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 10درصد
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


انبه انبه چته و انبه چوسه پاکستان سبز تازه تخت با ماندگاری 2 روز با بسته بندی عمده/خرده فروشی جعبه چوبی حداقل سفارش 300 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
ریگی امین
+989159410393
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!