ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

خربزه خربزه مشهدی تازه کم دانه تولید 1395 (فروش)واریته: خربزه مشهدی
اصالت: فسا
نام اصلي: خربزه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: تن
دانه: کم دانه
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کارتن
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 3
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: تماس گرفته شود
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1395
مناسب ترين دماي نگهداري: 18درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 15 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 12000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 2 +/-درصد
درصد تخفيف: 5درصد
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 2 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


خربزه خربزه مشهدی فسا تازه کم دانه با ماندگاری 15 روز دمای نگاهداشت 18 (درجه سانتیگراد) تولید 1395 با بسته بندی عمده/خرده فروشی کارتن تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 3 تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
محمد عمادزاده
+989392537185
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!