ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

بامیه بامیه افغانستان زابل درجه یک 100%خالص (فروش)واریته: بامیه افغانستان
اصالت: زابل
نام اصلي: بامیه
بخش: ميوه
نگهداري: تازه
مزه: تلخ
واحد اندازه گيري: تن
نوع سرو مصرف کننده: مکمل غذایی
بو: با بوي طبيعي
خلوص: 100% خالص
درجه: 1
موارد خاص مصرف: مکمل ویتامینه
کارکرد مخلوط: محتويات
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: تماس گرفته شود
به: تومان ایران


مکمل غذایی بامیه تلخ بامیه افغانستان زابل محتوی درجه یک با بوي طبيعي تازه مخصوص مکمل ویتامینه 100%خالص تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
مرتضی کیخا
+989014435672
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!