ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

موز موز چابهار (فروش)واریته: موز
اصالت: چابهار
نام اصلي: موز
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
رنگ پوست: زرد
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): سبد مقوايي
با وزن خالص: 25 گرم
نوع بسته بندی: بسته بندی لوکس
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): سبد مقوايي
با وزن خالص: 25 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کارتن
وزن بسته بندی ثالثویه: 25 کیلوگرم
تعداد در کانتينر 20فوتي (طول:6، عرض:2/4، ارتفاع:2/5متر): 2500عدد
دوره فراهم آوري: روزانه
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 1 روز
آغاز فصل عرضه: خرداد
تاریخ تولید: 1395
به مدت (دوره عرضه): 180روز
مناسب ترين دماي نگهداري: 5درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 30 روز (1 ماه)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 1200
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 2 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 40روز
درصد تخفيف: 20درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 4(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 60 روز (2 ماه)
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


موز موز چابهار زرد تازه با ماندگاری 1 ماه دمای نگاهداشت 5 (درجه سانتیگراد) تولید 1395 وزن خالص 25 گرمی با بسته بندی سبد مقوايي با بسته بندی عمده/خرده فروشی سبد مقوايي وزن خالص 25 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کارتنی وزن 25 کیلوگرمی تحویل/تولید روزانه تحویل 1 روز پس از سفارش پیش فروش 180 روزه

اطلاعات تماس
عبدالوهاب دهواری
+989302665388
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!