ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

موز موز هندوستان (فروش)واریته: موز
اصالت: هندوستان
نام اصلي: موز
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: تن
رنگ پوست: سبز
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): جعبه مقوايي
با وزن خالص: 13.5 کیلوگرم
با وزن کل: 14.5 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 100
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 20
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 3700
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 30
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 2 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


موز موز هندوستان سبز تازه با بسته بندی عمده/خرده فروشی جعبه مقوايي وزن خالص 13.5 کیلوگرم وزن کل 14.5 کیلوگرم تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 20 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
شهرام داورزني
+989122641003
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!