ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

گردو گردو و مغز گردو همدان درجه یک سایز درشت (فروش)واریته: گردو و مغز گردو
اصالت: همدان
نام اصلي: گردو
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
درجه: 1
سايز: AAA(درشت)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 39.600
به: تومان ایران
انتخاب بازار هدف: روسيه و بلاروس


گردو گردو و مغز گردو همدان درجه یک سایز درشت

اطلاعات تماس
محمدهامون طلاگر
+989128129304
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!