ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

گندم نشاسته فوق تصفیه اصفهان حداقل سفارش 1000 تحویل پس از سفارش (فروش)واریته: نشاسته فوق تصفیه
اصالت: اصفهان
نام اصلي: گندم
عمليات بيولوژيکي: نشاسته
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
عناوين مختلف نوشيدني: تصفیه شده
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
حداقل ميزان سفارش: 1000
محل کنوني محصول: کارخانه
زمان تحويل: تماس گرفته شود
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 1 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تا: 90
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 60 روز (2 ماه)
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


نشاسته گندم نشاسته فوق تصفیه اصفهان تصفیه شده با بسته بندی کانتینری کیسه ای حداقل سفارش 1000 تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
زهره شریفی مقدم
+989363793769
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!