ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

کینوا کینوا فله (فروش)واریته: کینوا
نام اصلي: کینوا
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): فله
به: ريال ايران
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


کینوا کینوا فله

اطلاعات تماس
حامد محمدی
+989121727338
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!