ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ارزن ارزن فردوس تولید 1394 (فروش)واریته: ارزن
اصالت: فردوس
نام اصلي: ارزن
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 10000 کیلوگرم
با وزن کل: 10000 کیلوگرم
رطوبت بسته بندی: 0درصد
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
وزن بسته بندی ثالثویه: 10000 کیلوگرم
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 3 روز
تاریخ تولید: 1394
قيمت در محل توليد/نگهداري: 20000
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 1 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 5روز
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


ارزن ارزن فردوس تولید 1394 با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 10000 کیلوگرم وزن کل 10000 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 10000 کیلوگرمی تحویل 3 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
سید جعفر موسوی
+9159341570
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!