ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

موز موز تازه (فروش)واریته: موز
اصالت: اهواز
نام اصلي: موز
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: تن
رنگ پوست: زرد
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): پاکت مقوایی
با وزن خالص: 13.500 گرم
با وزن کل: 14.500 گرم
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کارتن
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کارتن
ظرفيت قابل فراهم آوري: 2
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 2
محل کنوني محصول: کارگاه خانگي
زمان تحويل: 1 روز
آغاز فصل عرضه: دی
تاریخ تولید: 1394
مناسب ترين دماي نگهداري: 14درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 1 روز
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 80
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: استاني / منطقه اي


موز موز اهواز زرد تازه با ماندگاری 1 روز دمای نگاهداشت 14 (درجه سانتیگراد) تولید 1394 وزن خالص 13.500 گرمی وزن کل بسته 14.500 گرم پاکت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کارتن با بسته بندی کانتینری کارتنی تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 2 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
سجاد حسینی وفا
+989109377362673
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!