ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

قارچ کامبوجا تحویل پس از سفارش (فروش)واریته: کامبوجا
اصالت: اصفهان
نام اصلي: قارچ
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
گازدار به صورت: فرآيند شيميايي (طبیعی)
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري شيشه
بسته بندی انبوه (ثالثويه): بشکه
وزن بسته بندی ثالثویه: 51 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: ماهيانه
حداقل ميزان سفارش: 2500
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: تماس گرفته شود
زمان مصرف: 210 روز (7 ماه)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 3150
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 2(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 35
روش پرداخت: چک
انتخاب بازار هدف: اروپاي شرقي


قارچ کامبوجا اصفهان با گاز طبیعی با ماندگاری 7 ماه با بسته بندی بطري شيشه با بسته بندی کانتینری در بشکه وزن 51 کیلوگرمی تحویل/تولید ماهيانه حداقل سفارش 2500 تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
امین شریف دوست
+989133311521
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!