ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

آب نارنج ترش ایرانی تازه (فروش)واریته: ایرانی
اصالت: جهرم
نام اصلي: نارنج
عمليات بيولوژيکي: آب
نگهداري: تازه
مزه: ترش
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بو: با بوي طبيعي
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
رنگ پوست:
رنگ گوشت:
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري پلاستيکي
با وزن خالص: 30000 گرم
با وزن کل: 30000 گرم
با حجم بسته: 3000 لیتر
نوع بسته بندی: عرضه بدون بسته بندی و فله
قيمت در محل توليد/نگهداري: 2650
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 2 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 20روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 5درصد
درصد تخفيف: 5درصد
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 30
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


آب نارنج ترش ایرانی جهرم با بوي طبيعي تازه طبیعی حجم 3000 لیتر وزن خالص 30000 گرمی وزن کل بسته 30000 گرم با بسته بندی بطري پلاستيکي

اطلاعات تماس
رامین رضایی
+989171920526
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!