ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

موز کاوندیش هندوستان سبز تازه (فروش)واریته: کاوندیش
اصالت: هندوستان
نام اصلي: موز
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
رنگ پوست: سبز
با وزن خالص: 18 گرم
با وزن کل: 19 گرم
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کارتن
با وزن خالص: 20200 کیلوگرم
رطوبت بسته بندی: 90درصد
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کارتن
تعداد در کانتينر 20فوتي (طول:6، عرض:2/4، ارتفاع:2/5متر): 620عدد
ظرفيت قابل فراهم آوري: 50000
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 2000
زمان تحويل: 2 هفته
آغاز فصل عرضه: مهر
تاریخ تولید: 1394
به مدت (دوره عرضه): 180روز
مناسب ترين دماي نگهداري: 14درجه سانتیگراد
زمان مصرف: 20 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 2700
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 5 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
درصد تخفيف: 10درصد
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 2 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


موز کاوندیش هندوستان سبز تازه با ماندگاری 20 روز دمای نگاهداشت 14 (درجه سانتیگراد) تولید 1394 وزن خالص 18 گرمی وزن کل بسته 19 گرم با بسته بندی عمده/خرده فروشی کارتن وزن خالص 20200 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کارتنی تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 2000 تحویل 2 هفته پس از سفارش پیش فروش 180 روزه

اطلاعات تماس
میلاد ن
+989122053948
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!