ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

چاودار تولید 1394 وزن خالص 1000 گرمی کیسه ای حداقل سفارش 1000 (فروش)نام اصلي: چاودار
واحد اندازه گيري: گرم
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): کیسه
با وزن خالص: 1000 گرم
با وزن کل: 1000 گرم
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 1000
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 روز
تاریخ تولید: 1394
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: حواله بانکی


چاودار تولید 1394 وزن خالص 1000 گرمی وزن کل بسته 1000 گرم کیسه ای تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 1000 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
مجتبی سمیعی
+989192152904
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!