ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انگور شیره انگور ملایر تازه 100%خالص (فروش)واریته: شیره انگور
اصالت: ملایر
نام اصلي: انگور
عمليات بيولوژيکي: شربت (ایرانی)
روش پخت: جوشانده شده
دماي حرارت: 100درجه سانتیگراد
زمان حرارت: 1دقیقه
نگهداري: تازه
مزه: شيرين
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
نوع سرو مصرف کننده: مکمل غذایی
بو: معطر و خوش‌بو
خلوص: 100% خالص
شيرين شده با: قند طبيعي
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
درجه: 1
موارد خاص مصرف: انرژی زا
درصد ماده اصلي و ياغلظت: 100درصد
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): بطري پلاستيکي
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
با وزن خالص: 20 کیلوگرم
دوره فراهم آوري: هفتگي
حداقل ميزان سفارش: 20
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 هفته
آغاز فصل عرضه: مهر
تاریخ تولید: 1394
به مدت (دوره عرضه): 180روز
زمان مصرف: 365 روز (1 سال)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 25000
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 25 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 30درصد
تا: 90
درصد تخفيف: 10درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 20(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 20
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 80
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


مکمل غذایی شربت انگور شيرين شیره انگور ملایر 100 درصد درجه یک معطر تازه جوشانده شده در دمای 100 درجه به مدت 3 دقیقه شیرین شده با قند طبيعي مخصوص انرژی زا طبیعی 100%خالص با ماندگاری 1 سال تولید 1394 با بسته بندی بطري پلاستيکي با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن خالص 20 کیلوگرم تحویل/تولید هفتگي حداقل سفارش 20 تحویل 1 هفته پس از سفارش پیش فروش 180 روزه

اطلاعات تماس
بهروز لطیفی
+989393159192
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!