ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

انبه انبه تازه تحویل/تولید روزانه (فروش)واریته: انبه
اصالت: زاهدان
نام اصلي: انبه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
شکل ظاهري: بیضوی
رنگ پوست: زرد
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): جعبه چوبی
بسته بندی انبوه (ثالثويه): جعبه
ظرفيت قابل فراهم آوري: 10000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 3000
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 3 روز
تاریخ تولید: 1394
قيمت در محل توليد/نگهداري: 4000
به: تومان ایران
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


انبه انبه زاهدان زرد تازه تخت تولید 1394 با بسته بندی عمده/خرده فروشی جعبه چوبی با بسته بندی کانتینری جعبه ای تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 3000 تحویل 3 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
احسان ناصری
+9159399363
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!