ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

گردو کوهستان درجه یک تازه (فروش)اصالت: کوهستان
نام اصلي: گردو
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
درجه: 1
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
وزن بسته بندی ثالثویه: 20 کیلوگرم
دوره فراهم آوري: سالينه
تاریخ تولید: 1393
قيمت در محل توليد/نگهداري: 8
به: دلار آمريکا
زمان اعتبار قيمت: 90روز
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 5 روز
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: عراق و کشورهاي عربي مديترانه


گردو کوهستان درجه یک تازه تولید 1393 با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 20 کیلوگرمی تحویل/تولید سالينه

اطلاعات تماس
علی حسامی
+989374066636
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!