ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

نخود نخود شکلاتي سایز درشت (فروش)واریته: نخود شکلاتي
اصالت: مشهد
نام اصلي: نخود
بخش: دانه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
درجه: 1
سايز: AAA(درشت)
کارکرد مخلوط: روکش
نوع بسته بندی: بسته بندی کارتنی رنگی لمینیت
قيمت در محل توليد/نگهداري: 5500
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 5 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 90روز
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 10(برابر حداقل حجم خرید)
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: آسياي ميانه


دانه نخود نخود شکلاتي مشهد با روکش درجه یک سایز درشت

اطلاعات تماس
محمد ممقاني
+989151106311
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!