ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

خربزه تازه کم دانه تولید 1393 فله (فروش)اصالت: پارس ابادمغان
نام اصلي: خربزه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
دانه: کم دانه
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): فله
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1393
به مدت (دوره عرضه): 45روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 18000
به: ريال ايران
زمان اعتبار قيمت: 45روز
درصد تخفيف: 5درصد
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 50(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
حداکثر زمان تسویه پس از تحویل: 1 روز
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: محلي


خربزه پارس ابادمغان تازه کم دانه تولید 1393 فله با بسته بندی عمده/خرده فروشی پیش فروش 45 روزه

اطلاعات تماس
جعفرسپه
+989141563432
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!