ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

هندوانه هندانه فارس تولید 1393 پیش فروش 45 روزه (فروش)واریته: هندانه
اصالت: فارس
نام اصلي: هندوانه
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: تن
سورت شده به روش: دستي
نوع ميوه: بهاره
روش کنترل کيفي: دستي
درجه: 1
سايز: AAA(درشت)
نوع بسته بندی: عرضه بدون بسته بندی و فله
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): فله
ظرفيت قابل فراهم آوري: 100
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 20
محل کنوني محصول: مزرعه
زمان تحويل: 3 روز
آغاز فصل عرضه: خرداد
تاریخ تولید: 1393
به مدت (دوره عرضه): 45روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 1000000
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 100
روش پرداخت: پول نقد
انتخاب بازار هدف: حاشيه خليج فارس


هندوانه هندانه فارس درجه یک سایز درشت تازه دستي سورت شده بهاره دستي کنترل کیفی شده تولید 1393 با بسته بندی عمده/خرده فروشی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 20 تحویل 3 روز پس از سفارش پیش فروش 45 روزه

اطلاعات تماس
محسن بخشی
+989179892410
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!