ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

دانه گشنیز رازیانه (فروش)واریته: رازیانه
اصالت: همدان
نام اصلي: گشنیز
بخش: دانه
واحد اندازه گيري: تن
بو: با بوي طبيعي
بخش: سفیده تخم
خلوص: 90% خالص
عناوين مختلف نوشيدني: طبیعی
شکل ظاهري: تخم مرغی
درجه: 1
ظرفيت قابل فراهم آوري: 20
محل کنوني محصول: بنگاه
زمان تحويل: تماس گرفته شود
آغاز فصل عرضه: بهمن
تاریخ تولید: 1392
زمان مصرف: 30 روز (1 ماه)
قيمت در محل توليد/نگهداري: 52000
به: تومان ایران
زمان اعتبار قيمت: 5روز
تغييرات قيمت: افزايش
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


دانه گشنیز رازیانه همدان درجه یک با بوي طبيعي طبیعی گلابی شکل 90%خالص با ماندگاری 1 ماه تولید 1392 تحویل پس از سفارش

اطلاعات تماس
یاسین معینی
+989128299525
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!