ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

چای چای کیسه ای (فروش)واریته: چای
اصالت: لاهیجان
نام اصلي: چای
واحد اندازه گيري: تن
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): کیسه
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
محل کنوني محصول: انبار
تاریخ تولید: 1392
به: ريال ايران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 10 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 30روز
تغييرات قيمت: افزايش
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 50
درصد کل پرداخت شده هنگام تحویل: 50
روش پرداخت: پول نقد


چای چای لاهیجان تولید 1392 کیسه ای با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه با بسته بندی کانتینری کیسه ای

اطلاعات تماس
داریوش حیدری
+989113385602
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!