ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

خرما مضافتی تازه (فروش)

شاخه بندی:
شاخه بندی:
شاخه بندی:


واریته: مضافتی
نام اصلي: خرما
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
تولید: ارگانیک
درجه: 1
سايز: AA(متوسط)
رنگ پوست: سياه
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): سبد مقوايي
با وزن خالص: 700 گرم
با وزن کل: 750 گرم
با وزن خالص: 700 کیلوگرم
با وزن کل: 750 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کارتن
زمان تحويل: 1 هفته
آغاز فصل عرضه: تیر
تاریخ تولید: 1392
قيمت در محل توليد/نگهداري: 4000
به: تومان ایران
زمان اعتبار قيمت: روز
تا:


خرما مضافتی سياه درجه یک سایز متوسط تازه ارگانیک برداشت شده تولید 1392 وزن خالص 700 گرمی وزن کل بسته 750 گرم با بسته بندی سبد مقوايي وزن خالص 700 کیلوگرم وزن کل 750 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کارتنی تحویل 1 هفته پس از سفارش

اطلاعات تماس
محبوبه مهدوی
+989174398098
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!