ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

فروش یولاف

شاخه بندی:
رده های نزدیک/زیر رده ها : یولاف
محصولات و درخواست های خرید/فروش یافت شده: 2

یولاف یولاف یا جو دو سر درجه یک

بذر یولاف یولاف یا جو دو سر استان اصفهان، شهرضا زرد دانه شده درجه یک سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 2000 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم

یولاف جو دو سر یا یولاف سخت

یولاف جو دو سر یا یولاف استان اصفهان، شهرضا سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 30 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای حداقل سفارش 2 تحویل پس از سفارش
اگر فروشنده هستید، با ثبت رایگان اطلاعات، خریداران بسیاری را روزانه متوجه خود خواهیدکرد، لطفا اینجا را کلیک فرمایید: ثبت محصول جهت فروش
اگر خریدارید، می توانید با ثبت درخواست خرید همگان را آگاه نموده و در کمترین زمان نیاز محصول کشاورزی و یا فرآورده غذایی خود را تأمین نمایید!