ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

فروش دانه غلات

شاخه بندی:
رده های نزدیک/زیر رده ها :
دانه غلات
گندم - برنج - جو - ارزن - ذرت - یولاف - تریتیکاله - گندم سیاه - کینوا - چاودار - آرد - سبوس - نشاسته
محصولات و درخواست های خرید/فروش یافت شده: 10

برنج سنگ طارم ساری

برنج سنگ طارم ساری ارگانیک برداشت شده بدون پوست دوم با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 50 کیلوگرم وزن کل 50 کیلوگرم تحویل/تولید سالينه

یولاف یولاف یا جو دو سر درجه یک

بذر یولاف یولاف یا جو دو سر استان اصفهان، شهرضا زرد دانه شده درجه یک سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 2000 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم

یولاف جو دو سر یا یولاف سخت

یولاف جو دو سر یا یولاف استان اصفهان، شهرضا سخت با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 30 کیلوگرم وزن کل 30 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای حداقل سفارش 2 تحویل پس از سفارش

ذرت تحویل/تولید ماهيانه حداقل سفارش 1000000 پیش فروش 180 روزه

ذرت Corn wheat فله با بسته بندی عمده/خرده فروشی تحویل/تولید ماهيانه حداقل سفارش 1000000 تحویل 1 هفته پس از سفارش پیش فروش 180 روزه

کینوا تهران سبز ارگانیک برداشت شده بدون پوست دوم

کینوا تهران تهران سبز دانه شده درجه یک سایز درشت خشک ارگانیک برداشت شده دستي کنترل کیفی شده بدون پوست دوم

گندم نشاسته فوق تصفیه اصفهان حداقل سفارش 1000 تحویل پس از سفارش

نشاسته گندم نشاسته فوق تصفیه اصفهان تصفیه شده با بسته بندی کانتینری کیسه ای حداقل سفارش 1000 تحویل پس از سفارش

کینوا کینوا فله

کینوا کینوا فله

ارزن ارزن فردوس تولید 1394

ارزن ارزن فردوس تولید 1394 با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 10000 کیلوگرم وزن کل 10000 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 10000 کیلوگرمی تحویل 3 روز پس از سفارش

چاودار تولید 1394 وزن خالص 1000 گرمی کیسه ای حداقل سفارش 1000

چاودار تولید 1394 وزن خالص 1000 گرمی وزن کل بسته 1000 گرم کیسه ای تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 1000 تحویل 1 روز پس از سفارش

گندم سیاه گندم سیاه

گندم سیاه گندم سیاه روسیه نیمه سخت با ماندگاری 1 سال دمای نگاهداشت 16 (درجه سانتیگراد) تولید 1394 با بسته بندی عمده/خرده فروشی وزن خالص 10 کیلوگرم وزن کل 10 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 50 کیلوگرمی تحویل/تولید ماهيانه حداقل سفارش 10000 تحویل پس از سفارش
اگر فروشنده هستید، با ثبت رایگان اطلاعات، خریداران بسیاری را روزانه متوجه خود خواهیدکرد، لطفا اینجا را کلیک فرمایید: ثبت محصول جهت فروش
اگر خریدارید، می توانید با ثبت درخواست خرید همگان را آگاه نموده و در کمترین زمان نیاز محصول کشاورزی و یا فرآورده غذایی خود را تأمین نمایید!