ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

ریحان بنفش اصفهان تازه وزن 10 کیلوگرمی (فروش)واریته: بنفش
اصالت: اصفهان
نام اصلي: ریحان
نگهداري: تازه
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
بسته بندی خرده فروشی (اوليه): نايلون
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کارتن
وزن بسته بندی ثالثویه: 10 کیلوگرم
مناسب ترين دماي نگهداري: 2درجه سانتیگراد
قيمت در محل توليد/نگهداري: 70000
به: ريال ايران


ریحان بنفش اصفهان تازه دمای نگاهداشت 2 (درجه سانتیگراد) با بسته بندی نايلونی با بسته بندی کانتینری کارتنی وزن 10 کیلوگرمی

اطلاعات تماس
سعید غلامی
+989121723086
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!