ايميل: رمزعبور: مرا بخاطربسپار

لوبیا لوبیا چیتی قرمز ازبکستان درجه یک سایز درشت (فروش)واریته: لوبیا چیتی قرمز
اصالت: ازبکستان
نام اصلي: لوبیا
واحد اندازه گيري: کيلوگرم
درجه: 1
سايز: AAA(درشت)
رنگ پوست: قرمز
رنگ گوشت: قرمز
موارد خاص مصرف: پخت و پز
بسته بندی عمده فروشی (ثانويه): کیسه
با وزن خالص: 25 کیلوگرم
بسته بندی انبوه (ثالثويه): کیسه
وزن بسته بندی ثالثویه: 25 کیلوگرم
ظرفيت قابل فراهم آوري: 20000
دوره فراهم آوري: روزانه
حداقل ميزان سفارش: 4000
محل کنوني محصول: انبار
زمان تحويل: 1 روز
قيمت در محل توليد/نگهداري: 5100
به: تومان ایران
بازه تغييرات احتمالي قيمت: 1 +/-درصد
زمان اعتبار قيمت: 5روز
تغييرات قيمت: افزايش
به ميزان: 5درصد
تا: 5
ميزان حجم حداقل خريداري مشمول تخفيف: 5(برابر حداقل حجم خرید)
درصد پیش پرداخت (بیعانه): 100
روش پرداخت: حواله بانکی
انتخاب بازار هدف: داخل کشوري


لوبیا لوبیا چیتی قرمز ازبکستان قرمز قرمز درجه یک سایز درشت مخصوص پخت و پز با بسته بندی عمده/خرده فروشی کیسه وزن خالص 25 کیلوگرم با بسته بندی کانتینری کیسه ای وزن 25 کیلوگرمی تحویل/تولید روزانه حداقل سفارش 4000 تحویل 1 روز پس از سفارش

اطلاعات تماس
پوریا پزشکی
+989353655465
برازش ارتباطی با فرد بالا ندارد
و مسئولیت خرید و فروش با خود شخص شماست!